over ons

OVER ONS

Antoniusvrienden Heverlee


De vereniging heeft, met uitsluiting van elk winstoogmerk, tot doel, en wel in de meest uitgebreide zin, alle initiatieven in een christelijke geest (culturele, maatschappelijke, opvoedende) die gericht zijn op de werking van en de samenhorigheid in de geloofsgemeenschap van Sint-Antonius van Padua, Heverlee aan te moedigen of materieel te ondersteunen en ter bevordering van de cohesie in de buurt, de strijd tegen kansarmoede in Leuven en omstreken alsook in ontwikkelingslanden.