Home

Antoniusvrienden

Heverlee

Verschillende zalen beschikbaar voor vergaderingen en feesten

Antoniusvrienden Heverlee


De vereniging heeft, met uitsluiting van elk winstoogmerk, tot doel, en wel in de meest uitgebreide zin, alle initiatieven in een christelijke geest (culturele, maatschappelijke, opvoedende) die gericht zijn op de werking van en de samenhorigheid in de geloofsgemeenschap van Sint-Antonius van Padua, Heverlee aan te moedigen of materieel te ondersteunen en ter bevordering van de cohesie in de buurt, de strijd tegen kansarmoede in Leuven en omstreken alsook in ontwikkelingslanden.

ACTIVITEITEN
LEES MEER

Ontmoetingsplaats


Iedere zondag na de viering


Lees meer