Home

Verschillende zalen beschikbaar voor vergaderingen en feesten

Antoniusvrienden Heverlee

 

De vereniging heeft, met uitsluiting van elk winstoogmerk, tot doel, en wel in de meest uitgebreide zin, alle initiatieven in een christelijke geest (culturele, maatschappelijke, opvoedende) die gericht zijn op de werking van en de samenhorigheid in de geloofsgemeenschap van Sint-Antonius van Padua, Heverlee aan te moedigen of materieel te ondersteunen en ter bevordering van de cohesie in de buurt, de strijd tegen kansarmoede in Leuven en omstreken alsook in ontwikkelingslanden.

ACTIVITEITEN

 

 

 

LEES MEER

Ontmoetingsplaats

 

Iedere zondag na de viering

 

Lees meer